វីដេអូថ្មីបំផុត
៩ ធ្នូ ២០១៤

ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ ផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន