វីដេអូថ្មីបំផុត
១៨ កកដ្ដា ២០១៤

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជា និង MARUHAN Corporation

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន