វីដេអូថ្មីបំផុត
២៣ មេសា ២០១៤

ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទស្សនកិច្ចចក្រភពអង់គេ្លស

ពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ . គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ បណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ ០៣នាក់ និងមាន មនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាល ០៩នាក់    . នគរបាលស្រុកខ្សាច់កណ្តាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដល់សិស្សវិទ្យាលយ័ហ៊ុនសែនខ្សាច់កណ្តាល    . ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយទឹសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្ពង    . ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយទឹសដៅភារកិច្ច ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឪរ៉ាល់    . ប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ២០១៤របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ    
សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន