វីដេអូថ្មីបំផុត
២៥ កញ្ញា ២០១៤

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ូ សាគុណ ប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្តាល នគរបាលព្រំដែន ស្តីពី សកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន