វីដេអូថ្មីបំផុត
១៩ ធ្នូ ២០១៤

បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ទោ ធាម ប៊ុនសេង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះ និងអគ្គីភ័យ

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន