វីដេអូថ្មីបំផុត
២៧ មករា ២០១៥

កិច្ចសម្ភាសន៍ របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ អំពី ការអនុវត្តអនុសញ្ញា ស្តីពី ជនភៀសខ្លួនរបស់កម្ពុជា

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន