វីដេអូថ្មីបំផុត
១៤ កញ្ញា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តម នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជាមួយកងកម្លាំងនគរបាល នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ( ១៣ សីហា ២០១៤ )

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន