វីដេអូថ្មីបំផុត
៣ មីនា ២០១៥

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម៥០នាក់ ស្នាក់នៅខុសច្បាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញ

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន